Skutočný a zdanlivý vietor

Meteorologický vietor nazývame skutočným vetrom, ak to cítime aj pri státí. Zdanlivý vietor je súčet skutočnej rýchlosti vetra a vetra spôsobeného pohybom. Čím rýchlejšie sa plachetnica pohybuje, tým silnejší je vietor a tým viac sa zdanlivý vietor odchyľuje od smeru skutočného vetra. Je dôležité vedieť, že zdanlivý vietor vždy fúka silnejšie ako skutočný vietor, s výnimkou prípadu zadného vetra. Zariadenia na signalizáciu vetra ukazujú zdanlivý vietor počas pohybu. Ukazovatele vetra v zakotvenom plavidle ukazujú skutočný vietor.